Podmienky použitia

Platia všeobecné obchodné podmienky (ARB1992), ktoré su dostupné v cestovnej kancelárii alebo
na 
http://www.blaguss.at/de/agb
 
Cena je v Euro.
 
Rozdiely k ARB 1992 pre Shopping Day Package:
Nie je možné žiadne stornovanie, refundácia, výmena ani zmena termínu.
Cestovný lístok je možné zakúpiť jeden deä pre odjazdom do 18.00 hod.